Dla kogo fotowoltaika? Pracownicy Wydziału Rozwoju Strategicznego i Budownictwa buskiego ratusza zakończyli weryfikację wniosków złożonych w ramach projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój"

Spośród wszystkich dokumentów, które spłynęły od mieszkańców naszej gminy zostały sporządzone listy osób zakwalifikowanych tj. lista podstawowa i rezerwowa. Kolejność na listach ustalono w oparciu o kryteria dostępu i wyboru, ujęte w regulaminie uczestnictwa. Są one dostępne do wglądu zainteresowanych osób w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju przy ul. Mickiewicza 10 pokój nr 37 (IIp.) Informację można także uzyskać telefonicznie pod numerem 41 370 52 67.

W kolejnym etapie przedsięwzięcia do osób znajdujących się na liście podstawowej zostaną skierowani przedstawiciele firmy LONDON Sp. z o.o. z Krakowa, którzy będą się legitymować upoważnieniem podpisanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Na czas wizyty właściciel budynku powinien przygotować rachunki za energię elektryczną za ostatnie 12 miesięcy. Jeśli okaże się w jej trakcie, że wykonanie instalacji w danym przypadku jest możliwe dostanie on zaproszenie do podpisania umowy.