Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

logo_nfosigw_128        pr_nss

 

„Odnawialne źródła energii i termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Busko-Zdrój”
Nr Umów o dofinansowanie: Nr 91/2010/Wn-13/OA-IO/D
Nr 90/2010/Wn-13/OA-MS-KU/D

WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA:  7,5 MLN PLN

DOTACJA NFOŚiGW: 30% kosztów kwalifikowanych

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki WodnejTytuł inwestycji:
Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej

Zakres robót:
Zakres prac  termomodernizacyjnych budynków objętych projektem został określony w audytach energetycznych i obejmuje w szczególności:

 • docieplenie ścian i dachu budynków,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • modernizację centralnego ogrzewania
 • modernizację kotłowni.

W latach 2007-2009 przeprowadzono częściowe prace termomodernizacyjne związane z wymianą stolarki zewnętrznej oraz modernizacją c.o. i kotłowni w budynkach Szkoły Podstawowej w Kołaczkowicach, Szkół Podstawowych nr 2 i 3 w Busku-Zdroju, Samorządowym Gimnazjum w Podgajach, Samorządowym Gimnazjum Nr 1 w Busku-Zdroju, Ośrodku Zdrowia przy ul. Sądowej w Busku-Zdroju oraz Centrum Bibliotecznym w Busku-Zdroju.
W roku 2010 termomodernizacji poddano następujące placówki oświatowe:

 1. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Busku-Zdroju;
 2. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Busku-Zdroju;
 3. Samorządowe Gimnazjum i Szkołę Podstawową w Zbludowicach;
 4. Szkołę Podstawową w Kostkach Dużych;
 5. Szkołę Podstawową w Szańcu;
 6. Szkołę Podstawową w Dobrowodzie;
 7. Szkołę Podstawową w Kołaczkowicach;
 8. Szkołę Podstawową Nr 3 i Samorządowe Gimnazjum Nr 1 w Busku-Zdroju;
 9. Samorządowe Gimnazjum w Podgajach.

W 2011 roku została wykonana  termomodernizacja budynku Krytej Pływalni w Busku-Zdroju a w roku 2012 planowana jest budowa kolektorów słonecznych dla Pływalni.

Koszt realizacji inwestycji oraz źródła finansowania:
Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn.: „Odnawialne źródła energii i termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Busko-Zdrój”, dofinansowanej na poziomie 30 % kosztów kwalifikowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w ramach projektu „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej”, dofinansowanego na poziomie 50 % kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Ponadto Gmina ubiega się o dofinansowanie budowy kolektorów słonecznych dla Pływalni w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie ok.10 mln zł, przy czym wartość zrealizowanych inwestycji w latach 2007-2009 wyniosła ok. 1,6 mln zł, w 2010 roku – ok. 2,9 mln, w 2011  roku – 1,3 mln  a planowanych do realizacji na 2012 rok – ok. 2,7 mln zł.

Termin realizacji
Inwestycja zostanie zakończona w roku 2012.

Termomodernizacja Termomodernizacja Termomodernizacja Termomodernizacja Termomodernizacja
Termomodernizacja Termomodernizacja Termomodernizacja Termomodernizacja  

baner 3Zadanie
„Zaprojektowanie i budowa instalacji solarnej do podgrzewu wody dla budynku Krytej Pływalni przy ul. Grotta w Busku-Zdroju"

realizowane ze środków:

 1. krajowych NFOŚiGW w ramach zadania pn. „Odnawialne źródła energii i termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej w gminie Busko-Zdrój"
 2. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ramach zadania pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego"

W dniu 29.04.2014r. podpisana została umowa z wybranym w trybie przetargu wykonawcą w.w. zadania Firmą INTECH Grzegorz Kosmala, Suków 85, 26-021 Daleszyce. Wartość Umowy wynosi 1.473.624,18zł. Termin wykonania zadania wyznaczony został do dnia 11.08.2014r.

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa oraz wykonana rozbudowa istniejącego systemu uzyskiwania ciepła dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz wody basenowej, o układ wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych z zastosowaniem kolektorów słonecznych.

Przedmiotowa rozbudowa obejmuje umieszczenie na dachu kolektorów słonecznych wraz z kompletną instalacją słoneczną na potrzeby podgrzewania wody basenowej i dla celów sanitarnych w budynku Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju oraz przystosowanie istniejącego zasobnika lub montaż nowego, w którym gromadzona będzie ciepła woda podgrzewana bezpośrednio z kolektorów słonecznych.