logotypy

„Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój" Umowa nr SL POIS.02.05.00-00-0005/16 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego"

Rozpoczęły się prace budowlane nad realizacją i etapu projektu „Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój". Projekt obejmuje stworzenie ponad 11 hektarów obszarów zieleni miejskiej zlokalizowanych na terenie miasta Busko-Zdrój. W chwili obecnej projekt realizowany jest w zakresie wykonania tzw. skwerów" tj. terenów zieleni miejskiej obejmujących 18 obiektów zlokalizowanych na terenie miasta Busko-Zdrój. Wśród skwerów, które zostaną zrewitalizowane są: rabata wzdłuż ul. Bohaterów Warszawy (na wysokości kościoła), skwer (po prawej stronie) przy wjeździe od ul. Partyzantów na ul. Łagiewnicką, rabata wzdłuż ulicy Kilińskiego, wschodnie i południowe zieleńce przy kościółku św. Leonarda, skwer „Godzwona", zieleniec przy ul. Spacerowej, tzw. Bycza Góra, rabata wzdłuż ul. Waryńskiego (od parku zdrojowego do ulicy Lipowej) oraz wzdłuż ulicy Lipowej (obok kościoła), tereny zielone przy ul. Kopernika do skrzyżowania z ul. Leszka Kurzei i zieleńce przy skrzyżowaniu ul. Starkiewicza z ul. Grotta. W części z wymienionych skwerów zaaranżowane będą kompozycje kwiatowe oraz krzewy ozdobne.

Prace w ramach zadania rozpoczęto przy osiedlu Piłsudskiego, os. Generała Andresa, ul. Partyzantów oraz przy ul. Kopernika. Wymieniono tam ziemię na ogrodową, kompostowaną, przeprowadzono plantowanie terenu i przygotowano ziemię pod nasadzenia. Dokonano naprawy chodników i wymiany obrzeży, zamontowano palisady granitowe oraz rozplanowano wykonanie opasek z kruszywa granitowego. Ponadto planuje się również montaż nowych ławek parkowych i koszy.

Drugi etap projektu obejmie teren położony między ul. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał" wraz z aleją Topolową oraz park „Małpi Gaj".

Efektem inwestycji będzie ujednolicenie roślinności w mieście. Kompozycje roślinne – wizualnie do siebie zbliżone, będą kojarzyły się gościom z Buskiem, a znaki (poziome i pionowe) z herbem miasta dodatkowo wzmocnią jego wizerunek.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotacją w wysokości 4 979 828,78 zł brutto co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych. Całkowita wartość projektu wynosi 5 999 885,35 zł brutto i obejmu koszty robót budowlanych oraz wszelkie wydatki związane z etapem przygotowania projektu na etapie dokumentacji projektowej, jak również kwestię jego promocji.