baner_solary2

W projekcie, polegającym na montażu kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych, mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy gmin objętych projektem, tj.: Busko-Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica, Pińczów i Kije.

Osoba składająca wniosek musi być zameldowana na terenie jednej z gmin objętych projektem oraz musi być właścicielem budynku mieszkalnego, w którym będzie montowany kolektor słoneczny.
Sam wniosek składany jest w Gminie, na terenie której zlokalizowany jest ten budynek.

Uwaga!

Kolektory słoneczne będą służyły do przygotowania ciepłej wody użytkowej wyłącznie w ramach zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Wyklucza się ich wykorzystanie dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej (w tym wynajmu lokali) oraz w budynkach letniskowych.

Szczegółowe zasady udziału w programie oraz formularz wniosku przedstawiono poniżej:

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin udziału w projekcie
2. Wniosek o umożliwienie uczestnictwa w projekcie
3. Kryteria wyboru dla Mieszkańców Gminy Busko-Zdrój
4. Wzór umowy obowiązujący w Gminie Busko-Zdrój
5. Oświadczenie o powierzchni użytkowej
6. Oświadczenie w sprawie przetwarzanie danych osobowych
7. Pełnomocnictwo
8. Poglądowy schemat techniczny układu solarnego

 SERWIS SOLARY

Zgłoszenia awarii instalacji solarnych zamontowanych w ramach projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego" należy kierować pod numer telefonu 41 300 55 10 udostępniony przez Wykonawcę konsorcjum firm Wiktor i Eco-Team oraz pod adresem strony internetowej www.eco-team.net w zakładce Serwis – Formularz – Busko-Zdrój.