OGŁOSZENIE

W związku z przystąpieniem przez samorządy tworzące Miejski Obszar Funkcjonalny (MOF Busko-Zdrój) do sporządzenia Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój, Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój zaprasza do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na tym obszarze, sprzyjających jego rozwojowi w perspektywie do 2030 roku.

Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik) można składać do dnia 4 października 2021 r. w następujących formach:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule „Fiszka projektowa – strategia rozwoju MOF Busko-Zdrój”.
  2. drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, al. Adama Mickiewicza 10, 28-100, z dopiskiem „Fiszka projektowa – strategia rozwoju MOF Busko-Zdrój”.
  3. bezpośrednio do pok. 36c w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w godzinach pracy Urzędu.

Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia propozycji projektów jest Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Po zaakceptowaniu złożonej propozycji oraz przeprowadzeniu ewentualnych konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027.

Proponowane projekty powinny wpisywać się w zaplanowane dla obszaru cele, których osiągnięcie pozwoli na zrealizowanie założonej wizji. Cele strategiczne dla MOF Busko-Zdrój:

  • Cel 1 Atrakcyjna destynacja turystyczna.
  • Cel 2 Obszar o wysokiej jakości życia.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz wykorzystania potencjałów gminy.

Z poważaniem
BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
Waldemar Sikora

Załączniki:

Ogłoszenie [ pdf ].
Fiszka projektowa (pdf, docx)