ZARZĄDZENIE NR 252/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 23 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego [ pdf ].