Uchwały NR XXV/304/2020
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU

z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Busko-Zdrój na lata 2019 – 2039” [ pdf ].