baner

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

 

O tożsamości Buska-Zdroju – warsztaty wizerunkoweOpracowanie Strategii Rozwoju Turystyki Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2011-2020 – taki tytuł nosi innowacyjny projekt, który służyć ma rozwojowi turystyki w gminie.

4 października 2011 r. w Buskim Samorządowym Centrum Kultury, w ramach tego przedsięwzięcia, odbyły się pierwsze warsztaty wizerunkowe. Poprowadził je kierownik projektu Jacek Kowalski z firmy „Smit i smit" zajmującej się przygotowaniem kompleksowego programu promocji gminy. Uczestniczyli w nich lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele uzdrowisk, hoteli i pensjonatów, koła gospodyń wiejskich oraz młodzież.

Sensem współczesnej turystyki jest „produkt turystyczny", czyli podstawowy zestaw usług i dóbr zaspokajających potrzebę człowieka. I jakże ważna w tym produkcie „emocjonalność", której szuka turysta. Owa „emocjonalność" to coś, co wyróżnia produkt wśród innych wytworów, coś co działa na nasze zmysły, sprawiając, że jest on pozytywnie kojarzony wręcz pożądany przez potencjalnego turystę.

Kolejne ważne zagadnienie poruszane podczas warsztatów dotyczyło „marki", z którą identyfikowane będzie Busko. Prócz marki warto zainwestować również w jakość produktu. Filarami promocji i konkurencyjności Buska będą też „tożsamość" i „wizerunek", bowiem wizerunek gminy jest jej najcenniejszym atutem. Opinie innych ludzi, którzy polecają bądź odradzają pobyt w danym miejscu również mają wpływ na turystykę.

Co ważne, we współczesnej turystyce stawia się na inność. Turysta, który przyjeżdża do wybranego przez siebie miejsca, szuka rzeczy, których na co dzień nie ma w swoim otoczeniu. Chce sięgnąć do autentyku, interesuje go więc historia danego miejsca, regionu, łączące się z nim zabytki, legendy, podania itp.

Jak się okazuje nie ma jednego uniwersalnego modelu promocji. Wszystkie wymienione czynniki składają się na sukces dobrej promocji, ważne jest natomiast by współgrały one ze sobą, wzajemnie się uzupełniając.

W ramach warsztatów uczestnicy wypełniali ankiety nt. słabości potencjału gminy (w czym jesteśmy mocni, co jest naszą słabą stroną ). Zadanie to miało wyeliminować nierealne scenariusze rozwojowe, pozwolić na wypracowanie optymalnego i akceptowalnego społecznie modelu turystyki.

Pojawiło się w czasie spotkania również kilka ciekawych pomysłów na uzdrowienie lokalnej turystyki m.in. skierowanie buskiej oferty turystycznej do całych rodzin, wybudowanie kompleksu całorocznego ogrodu - palmiarni w nowym parku zdrojowym oraz lepsze wykorzystanie wizerunku „buskiej siarki".

Wtorkowe warsztaty wizerunkowe, były pierwszymi, które odbyły się w ramach konsultacji społecznych. Dzięki wymianie doświadczeń, opinii i uwag, posłużą kompleksowemu stworzeniu buskiej strategii rozwoju turystyki.

Tekst i fot. EHR

Strategia Rozwoju Turystyki opracowywana jest w ramach projektu „Kampania promocyjna Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz utworzenie centrum informacji turystycznej", realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.