W związku z zakończeniem prac związanych z aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój przedkładamy do wglądu projekt uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój wraz ze stanowiącym jej załącznik tekstem Strategii.

Dokument ten zostanie przekazany pod obrady Radny Miejskiej w Busku-Zdroju na sesji w dniu 26.06.2007 r.

Do pobrania:
projekt uchwały
projekt Strategii