W I półroczu 2009 roku został przeprowadzony monitoring zaktualizowanej w 2007 roku Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Monitoringiem, którego celem było zbadanie i ocenia sposobu oraz efektywności dążenia do osiągnięcia założonych celów strategii, objęto lata 2007 – 2008.

Bezpośrednie postępy w realizacji poszczególnych celów strategii (rzeczowe produkty) zostały określone w oparciu o przyjęte wskaźniki, opisujące każdy cel osobno.

Ponadto monitorowaniu zostało poddane oddziaływanie realizacji strategii na sytuację społeczno – gospodarczą gminy poprzez badanie wskaźników osiąganych przez gminę na tle województwa i kraju.

Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój za lata 2007-2008: [ pdf ]