W I kwartale 2011 roku został przeprowadzony monitoring Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój, w oparciu o przyjęte w tym dokumencie wskaźniki – w odniesieniu do poszczególnych celów Strategii. Monitoringiem, którego zadaniem było zbadanie i ocena sposobu oraz efektywności dążenia do osiągnięcia założonych celów, objęto rok 2010.

 

Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój za rok 2010: [ pdf ]