Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój za rok 2012

W I kwartale 2013 roku został przeprowadzony monitoring Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój, w oparciu o przyjęte w tym dokumencie wskaźniki – w odniesieniu do poszczególnych celów Strategii.

Monitoringiem, którego zadaniem było zbadanie i ocena sposobu oraz efektywności dążenia do osiągnięcia założonych celów, objęto rok 2012.

W załączeniu Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój za rok 2012 [ pdf ].