W roku 2013 roku został przeprowadzony monitoring Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój, w oparciu o przyjęte w tym dokumencie wskaźniki - w odniesieniu do poszczególnych celów Strategii.

Monitoringiem, którego zadaniem było zbadanie i ocena sposobu oraz efektywności dążenia do osiągnięcia założonych celów, objęto rok okres od 01-01-2012 r. do 30-06-2013 r.

W załączeniu Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].