W II kwartale 2014 roku został przeprowadzony monitoring Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój, w oparciu o przyjęte w tym dokumencie wskaźniki – w odniesieniu do poszczególnych celów Strategii.

Monitoringiem, którego zadaniem było zbadanie i ocena sposobu oraz efektywności dążenia do osiągnięcia założonych celów, objęto rok 2013.

W załączeniu: Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój za rok 2013