UCHWAŁA NR III/25/2014
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2025 [ pdf ].