UCHWAŁA NR XXII/300/2016
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie przyjęcia zmiany Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2015 – 2025 [ pdf ].