W roku 2018 został przeprowadzony monitoring Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2025, w oparciu o przyjęte w tym dokumencie wskaźniki – w odniesieniu do poszczególnych celów Strategii.

Monitoringiem, którego zadaniem było zbadanie i ocena sposobu oraz efektywności dążenia do osiągnięcia założonych celów, objęto okres od 1-01-2015 do 31-12-2017 r.

W załączeniu: Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój za lata 2015-2017.