Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

 Zadanie pn.:  „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii


Koszt całkowity zadania wynosi 30 000,00 zł, w tym dotacja 24 000,00 zł.

Nowa pracownia edukacyjna
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Busku-Zdroju

Gmina Busko-Zdrój podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach umowę dotacji na dofinansowanie zadania pn.: „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”. Dzięki pozyskanej dotacji w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Busku-Zdroju, powstanie pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej.

Głównym celem Programu jest podniesienie jakości edukacji ekologicznej prowadzonej w szkołach podstawowych m.in. poprzez:

  • zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i wyposażenia,
  • organizację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dla dzieci w pracowni edukacji ekologiczno - przyrodniczej kształtujących zainteresowania uczniów ekologią, ochroną przyrody i środowiska,
  • poszerzenie kwalifikacji - przeszkolenie w ramach Programu nauczycieli przedmiotów przyrodniczo-środowiskowych w zakresie optymalnego wykorzystania zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych w szkołach.

Zgodnie z powyższym w ramach dotacji zostanie zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystane przez uczniów do prowadzenia obserwacji, badań i doświadczeń mogących wskazywać na zanieczyszczenie najbliższego otoczenia – powietrza, wody i gleby jak również wykonywania obserwacji meteorologicznych, obserwacji życia otaczających ekosystemów itp. Działania te realizowane będą w trakcie zajęć lekcyjnych, podczas omawiania zagadnień ekologicznych i przyrodniczych objętych podstawą programową oraz zajęć pozalekcyjnych o charakterze przyrodniczym. W ramach zajęć pozalekcyjnych realizowane i organizowane będą: Koła Ekologiczne oraz różnego rodzaju akcje angażujące uczniów np.: Sprzątanie Gminy, Sprzątanie Świata, zbiórka karmy dla buskiego przytuliska dla psów itp. W ramach działalności pozalekcyjnej główny nacisk będzie położony na poznawanie środowiska, poznanie przyczyn degradacji i ochrony środowiska, wykorzystanie zasobów przyrody itp.

Zakupione pomoce dydaktyczne wykorzystane zostaną również do organizowanych w ramach Programu wycieczek po najbliższej okolicy, konkursów tematycznych dla uczniów, pokazów doświadczeń dla rodziców.

Zamknij