UCHWAŁA Nr XXI/219/2004
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU - ZDROJU
z dnia 26. 10. 2004 roku

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część miasta Busko-Zdrój, w obszarze ograniczonym ulicami Langiewicza, Polną, Sienkiewicza, osiedlem Piłsudskiego i ulicą Dmowskiego [ pdf ].

Rysunek planu: obszar na południe od ul. Langiewicza [ pdf ].