UCHWAŁA Nr XXXVI/365/2006
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU - ZDROJU
z dnia 31.03.2006 roku

W sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część sołectwa Młyny, gmina Busko-Zdrój [ pdf ].

Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego części sołectwa Młyny, gmina Busko-Zdrój [ pdf ].