UCHWAŁA Nr XXXVI/375/2006
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU - ZDROJU
z dnia 13. 06. 2006 roku

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część gruntów wsi Łagiewniki i Bronina [ pdf ].

Rysunek planu: obszar wsi Łagiewniki i Bronina [ pdf ].