UCHWAŁA Nr XII/162/2008
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU - ZDROJU
z dnia 31.01.2008 roku

Zmieniająca Uchwałę Nr X/123/2007 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część miasta Busko-Zdrój w rejonie ulic Waryńskiego. Witosa, Bohaterów Warszawy, Młyńskiej i Kusocińskiego [ pdf ].

UCHWAŁA Nr X/123/2007
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU - ZDROJU
z dnia 29.11.2007 roku

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część miasta Busko-Zdrój, w rejonie ulic Waryńskiego, Witosa, Bohaterów Warszawy, Młyńskiej i Kusocińskiego [ pdf ].

Rysunek planu: obszar na północ od ul. Waryńskiego [ pdf ].