UCHWAŁA Nr XX/240/2008
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU - ZDROJU
z dnia 30.10.2008 roku

W sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obszaru miasta Busko-Zdrój [ pdf ].

Rysunek planu: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obszaru miasta Busko-Zdrój - plansza infrastruktury technicznej [ pdf ].

Rysunek planu: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obszaru miasta Busko-Zdrój - plansza podstawowa [ pdf ].