UCHWAŁA Nr XXVII/298/2009
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU - ZDROJU
z dnia 26.03.2009 roku

w sprawie ustanowienia statutu Uzdrowiska Busko-Zdrój [ pdf ].

Strefa A i B 1-5000 [ zip ] (50,8 MB).

Strefa A-B-C 1-25000 [ zip ] (35,2 MB).

Strefa A-1 5000 [ zip ] (331,0 MB).