Uchwała nr XXV/263/2005
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
Z dnia 04.03.2005

W sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Busko-Zdrój dla obszarów sołectw Radzanów, Siesławice, Zbludowice oraz części miasta Busko-Zdrój [ pdf ].

Uchwała nr IX/122/1999
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
Z dnia 30.09.1999

W sprawie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Busko-Zdrój" [ pdf ].

Jednolity rysunek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Busko-Zdrój [ pdf ].

Jednolity rysunek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Katalog sołectw [ pdf ].

Tekst studium gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Tekst studium miasta Busko-Zdrój [ pdf ].