UCHWAŁA NR XXXII/392/2013
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 12 września 2013 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część miasta Busko-Zdrój, w rejonie ulic: Armii Krajowej, 12-go Stycznia, 1-go Maja, Waryńskiego, Kopernika, Mickiewicza, Spacerowej [ pdf ].