UCHWAŁA NR XXII/281/2020
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Busko-Zdrój [ pdf ].

 

Archiwum:

UCHWAŁA Nr XIX/250/2012
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU - ZDROJU
z dnia 28.06.2012 roku

w sprawie ustanowienia statutu Uzdrowiska Busko-Zdrój [ pdf ] - nieobowiązujący