HARMONOGRAM - MIASTO BUSKO-ZDRÓJ
ZABUDOWA WIELORODZINNA 2019 R.

TEL. 41 378 46 33

ZMIESZANE I POZOSTAŁE PO SELEKCJI

PONIEDZIAŁEK  ŚRODA  PIĄTEK
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Wspólnoty Mieszkaniowe
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Wspólnoty Mieszkaniowe
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Wspólnoty Mieszkaniowe

ODPADY GROMADZONE SELEKTYWNIE:
Metale i Tworzywa Sztuczne, Papier, Szkło
Spółdzielnia Mieszkaniowa , Wspólnoty Mieszkaniowe

W KAŻDY CZWARTEK ,
ORAZ W MIARĘ UZASADNIONYCH POTRZEB.

BIO
Spółdzielnia Mieszkaniowa , Wspólnoty Mieszkaniowe

W KAŻDY WTOREK
(w okresie zimowym w II i IV wtorek)
ORAZ W MIARĘ UZASADNIONYCH POTRZEB.

Odpady elektryczno-elektroniczne, wielkogabarytowe i niebezpieczne

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE : 08.02.2019 / 30.08.2019
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA : 13.02.2019 / 14.08.2019