Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

I kwartał – do 15 stycznia 2021 r.
II kwartał – do 15 kwietnia 2021 r.
III kwartał – do 15 lipca 2021 r.
IV kwartał – do 15 października 2021 r.

Harmonogram odbioru odpadów zabudowa jednorodzinna - miasto [ pdf ].

Harmonogram odbioru odpadów zabudowa wielorodzinna - miasto [ pdf ].

Harmonogram odbioru odpadów - sołectwa [ pdf ].