Pani Lucynie Jędrzejewskiej
Sołtysowi wsi Kołaczkowice

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MATKI

składają:

Przewodniczący oraz Radni Rady Miejskiej 
w Busku-Zdroju 

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój
wraz z Paracownikami UMiG