Szanowni Nauczyciele, Pedagodzy, Pracownicy Oświaty!

Dzień Komisji Edukacji Narodowej to święto polskiej oświaty, które uświadamia nam niezwykle trudną i odpowiedzialną, ale też inspirującą rolę szkoły i nauczycieli,
Dziękujemy za pracę dydaktyczną i wychowawczą, zaangażowanie w życie szkolnej społeczności oraz trud włożony w wychowanie młodego pokolenia.
Z okazji Dnia Nauczyciela składamy Państwu serdeczne życzenia spełnienia zawodowego i wielu osobistych osiągnięć.

Z serdecznością

Robert Burchan 
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Busku-Zdroju

Waldemar Sikora
Burmistrz
Miasta i Gminy Busko-Zdrój