Ruszyły prace rewitalizacyjne we wschodniej części parku zdrojowego w Busku-Zdroju a wraz z nimi w mieście pojawiło się mnóstwo nieprawdziwych plotek związanych z wycinką drzew. Tymczasem prawdziwym zamierzeniem inwestora jest przywrócenie zabytku do dawnej świetności i przywrócenie mu kształtu zgodnie z projektem Henryka Marconiego.

Rewitalizacja Parku Rewitalizacja Parku   

Na przykładzie tych drzew widać, dlaczego tak ważne jest prześwietlanie drzew i właściwy dobór gatunkowy nasadzeń: iglak pozbawiony całkowicie części korony drzewnej przez zbyt bliskie współistnienie żywotnika. Obok - tuja, która nie jest naturalnym elementem parku.

Od kilku dni brama wejściowa do parku zdrojowego w Busku jest zagrodzona. Tuż za nią, rozpoczęto rozbiórkę kostki brukowej centralnej alei parkowej, a komunikację pieszą w kierunku Marconiego przesunięto na prawą alejkę boczną.

Wytyczono też przebieg nowych alejek, które swoim kształtem nawiązują do pierwotnego kształtu parku, odtworzonego w 1983 r. przez dr Longina Majdeckiego. Jest to praktyczne odwzorowanie projektu autorstwa Henryka Marconiego, zrealizowanego przez ogrodnika Ignacego Hanusza i stanowi pierwowzór XIX-wiecznego parku zapisany w zasobach Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków.

To właśnie na tej podstawie Konserwator zdecydował o konieczności przeprowadzenia rewitalizacji w celu odtworzenia pierwotnego kształtu parku i wydał decyzję o dokonaniu wycinki 219 drzew (w stosunku do ponad 3,5 tys okazów w starej części parku). Jak czytamy w dokumencie: założenia projektowe przewidują podkreślenie i uczytelnienie elementów historycznego zespołu (aleja centralna z parterem kwiatowym, we wschodniej części parku – parter gwiazdy, ogród angielski, ogród boczny wschodni i parter widokowy, w zachodniej części parku – ogród z klombami, parter muzyczny, ogród boczny zachodni i ogród kwiatowy oraz ogród południowy i plac rondo), co wymagać będzie ingerencji w drzewostan parkowy. Zakres tej wycinki wynika z faktu, że w przeszłości zdarzały się tu nasadzenia zieleni o nieodpowiednim składzie gatunkowym lub w niewłaściwych miejscach. Dopuszczono również do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się i wzrostu samosiejek, które zacieniają właściwe drzewa powodując ich destrukcję. W konsekwencji przez lata doszło do stopniowego zatarcia się pierwotnego charakteru i stylistyki fragmentów kompozycji parkowej.

Wbrew krążącym plotkom, wszystkie wartościowe drzewa, które znalazły się na trasach kolidujących z wytyczonymi alejkami postanowiono zachować, wykonując korytowanie ciągów pieszych w stosownej odległości. Usunięciu podlegać będą jedynie drzewa chore, uschnięte, zagrażające bezpieczeństwu spacerujących lub młode samosiejki.

Rewitalizacja Parku Rewitalizacja Parku Rewitalizacja Parku Rewitalizacja Parku Rewitalizacja Parku

Warto podkreślić, że działania gminy zmierzające do poprawy infrastruktury parkowej nie będą polegać na wycince drzew a przede wszystkim na uporządkowaniu zasobów parkowych, szlaków komunikacyjnych i małej architektury. Tak jak wszystkim Busczanom tak również samorządowi, a przede wszystkim Burmistrzowi Miasta zależy na pięknym, zdrowym i bogatym w drzewostan parku zdrojowym bo to właśnie on jest bez wątpienia najlepszą wizytówką naszego uzdrowiska.