Stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
w/s wypowiedzenia umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej położonej w Busku-Zdroju
w rejonie os. Kościuszki, nr ewidencyjny 112/38 obręb 10, o pow. 800 m2

Kategorycznie zaprzeczam, jakoby wypowiedzenie dzierżawy w/w działki miało na celu pozbawienie Niepublicznego Przedszkola „Językowa Akademia Przedszkolaka” placu zabaw.

Stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w/s wypowiedzenia umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej położonej w Busku-Zdroju  w rejonie os. Kościuszki Stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w/s wypowiedzenia umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej położonej w Busku-Zdroju  w rejonie os. Kościuszki

Wszelkie działania samorządu opierają się na realizacji misji społecznej, z uwzględnieniem ważnego interesu publicznego jak największej liczby mieszkańców gminy Busko-Zdrój. Podobnie jest także w tym przypadku. Działka, na której w tej chwili mieści się plac zabaw „Językowej Akademii Przedszkolaka” została włączona do realizowanego aktualnie zadania pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego”. Dzięki temu pomiędzy osiedlami powstaje kompleks rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowy, który będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców, w tym również dla wychowanków przedszkola.

Przesłanką do wypowiedzenia umowy jest zarówno potrzeba wykorzystania wspomnianego terenu do realizacji ważnego celu publicznego jak również fakt, że dzierżawca użytkuje go sprzecznie z umową. Nie jest bowiem realizowany punkt (§2 pkt.2), który zobowiązuje go do udostępnienia placu zabaw dla dzieci z pobliskich osiedli poza godzinami pracy przedszkola. Potwierdza to dokumentacja fotograficzna zgromadzona w urzędzie. Wiele do życzenia pozostawia również samo utrzymanie placu zabaw, który jest zaniedbany, zarośnięty i wygląda jakby nie był użytkowany jak na załączonych zdjęciach.

Umowa dzierżawy nr 119/2011, w wyniku której część mienia komunalnego została przekazana do użytku prywatnego „Językowej Akademii Przedszkolaka” w zasadzie dobiega końca (pozostał rok). Gmina pobiera z tego tytułu czynsz w wysokości 128, 96 zł miesięcznie (158,62 zł brutto).

Warto zaznaczyć, że przedszkole ma w swoim otoczeniu kilka innych placów zabaw, z których może korzystać realizując swoją działalność. Wystarczy w tej sprawie zwrócić się do gminy, która na uzgodnionych zasadach udostępni należący do niej teren z urządzeniami.

 

Waldemar Sikora
Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój