Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Z początkiem czerwca bieżącego roku w Chmielniku z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik Pawła Wójcika odbyło się spotkanie inicjujące określenie zasad współpracy na rzecz opracowania i wdrażania „Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków i Szydłów do roku 2030”. Gminę Busko-Zdrój reprezentował Burmistrz Waldemar Sikora.

Przedstawiciele gmin rozmawiali o krokach, które należy podjąć podczas prac nad strategią ponadlokalną, uzgodniono wstępny harmonogram prac. Zebrani zadeklarowali czynny udział zarówno w opracowaniu, jak również we wdrażaniu dokumentu strategicznego. Podjęcie stosownej uchwały przez rady poszczególnych gmin, zawarcie partnerstwa oraz opracowanie i przyjęcie strategii, umożliwi m.in. wspólne aplikowanie o środki w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.
Pozyskanie środków zewnętrznych z wykorzystaniem współpracy w ramach strategii ponadlokalnej to szansa na intensywny rozwój gmin, regionu a tym samym obszaru partnerstwa. Poprzez wspólne działanie nastąpi wzmocnienie współpracy samorządów, które stanowić będzie podstawę dla przedsięwzięć prowadzących do osiągnięcia określonych celów, mających realne korzyści dla wszystkich mieszkańców. Współpraca będzie dotyczyła zadań z takich dziedzin jak: kultura, turystyka, edukacja, ochrona środowiska w tym odnawialne źródła energii.
Strategia będzie opracowywana w modelu partycypacyjnym oraz będzie podlegała konsultacjom, w szczególności z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a zwłaszcza z mieszkańcami poszczególnych gmin. Gotowa strategia rozwoju ponadlokalnego zostanie przedłożona do przyjęcia przez rady gmin.
Korzyści z opracowania strategii ponadlokalnej to również wspieranie więzi międzysąsiedzkich, rozwijanie współpracy międzygminnej w zakresie usług publicznych i silniejszej współpracy samorządów z instytucjami lokalnymi.

Zamknij