Pani Lucynie Wojnowskiej

Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

TEŚCIA

składają:

 

Przewodniczący oraz Radni Rady Miejskiej
w Busku-Zdroju

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój
wraz z Pracownikami UMiG