Panu Jackowi Zoch

Głównemu Księgowemu

Urzędu Miasta i Gminy

w Busku-Zdroju

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Teściowej

składają:

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Burmistrz
Miasta i Gminy Busko-Zdrój
wraz z Pracownikami UMiG