Pani Beacie Lis

Pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy

w Busku-Zdroju

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Matki

składają:

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Burmistrz
Miasta i Gminy Busko-Zdrój
wraz z Pracownikami UMiG