Data Organizator Godziny Miejsce
2021-09-21 Osoba prywatna 15.15-19.00 ul. Stawowa przez ul. Objazdową, to jest droga krajowa 73, zakończenie ul. Stawowa
2020-06-25 Anna Mazur 12.00-14.00 Przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy ul. Mickiewicza 10
2016-06-07 Komitet Obrony Demokracji 17.30-18.30 Park Zdrojowy przy muszli koncertowej