Szanowni Państwo!

Na podstawie zapowiedzi Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.04.2020 r. wprowadza się dalsze zmiany niektórych zasad bezpieczeństwa mających na celu walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenie gminy Busko-Zdrój:

Od dnia 4.05.2020 r.:

  1. dopuszcza się możliwość otwarcia sklepów o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. m2, z wyłączeniem przestrzeni rekreacyjnych i spożywania posiłków oraz z limitem odwiedzających, spełniającym zasadę 1 osoby na 15m 2 powierzchni sklepu;
  2. uchyla się zakaz handlu w weekendy dla wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych;
  3. dopuszcza się możliwość otwarcia hoteli i innych miejsc noclegowych z ograniczeniem działalności restauracji i przestrzeni rekreacyjnych (baseny, siłownie) na ich terenie;
  4. dopuszcza się możliwość wznowienia działalności bibliotek i muzeów, przy czym Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju wznowi swoją działalność zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej www.biblioteka.busko.pl;
  5. dopuszcza się możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej z wyjątkiem gabinetów masażu;
  6. dopuszcza się możliwość otwarcia obiektów infrastruktury sportowej z zastrzeżeniem zachowania zasad ograniczenia liczebności osób, weryfikacji uczestników i systematycznej dezynfekcji urządzeń, przy czym boiska sportowe na terenie gminy Busko-Zdrój, jak również siłownie i place zabaw pozostają nieczynne, do czasu spełnienia wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Od dnia 6.05.2020 r.:

dopuszcza się wznowienie opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach, zgodnie z wymaganiami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego opublikowanymi na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Na terenie gminy Busko-Zdrój otwarte zostaną dwa przedszkola miejskie: Przedszkole Publiczne Nr 2 oraz Przedszkole Publiczne Nr 3, w terminach opublikowanych na stronach internetowych obu placówek, zgodnie z decyzjami ich dyrektorów. Decyzje w sprawie otwarcia niepublicznych przedszkoli i żłobków podejmą podmioty prowadzące.

UWAGA!

Wszystkie wyżej wymienione formy łagodzenia dotychczasowych ograniczeń wprowadzane są pod warunkiem ścisłego przestrzegania zasad higieny sanitarnej:

  • Zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych;
  • Dezynfekcji i zachowania dystansu społecznego (2-metrowej odległości od innych w przestrzeni publicznej);
  • Zdalnej nauki i pracy we wszystkich sytuacjach, w których jest to możliwe;
  • Kwarantanny i izolacji dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

Inne ograniczenia pozostają w mocy, zgodnie z informacjami przekazanymi w poprzednich komunikatach. O dalszych decyzjach związanych z łagodzeniem ograniczeń będziemy informować na bieżąco.