Komunikat Dyrektora ZOZ w Busku-Zdroju

W związku z zaleceniami Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 maja 2020 r., znak PSZ.VIII.967.61.2020 częściowo wznawia się przyjęcia pacjentów planowych w ZOZ w Busku-Zdroju, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COVID-19 nadal obowiązują wprowadzone wcześniej zasady bezpieczeństwa tj. telefoniczne ustalenie terminu i godziny wizyty lub przyjęcia do szpitala (nie dotyczy przypadków nagłych), pomiar temperatury przy wejściu do szpitala, wywiad przeprowadzany  z pacjentem, jak również stosowanie środków ochrony osobistej tj. masek ochronnych i rękawiczek jednorazowych.

Każdorazowo o ilości przyjęć planowych decyduje kierownik komórki organizacyjnej (poradni, oddziału, działu) z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, takich jak zachowanie odpowiedniej odległości, zasad dezynfekcji itp.. Nadal obowiązują teleporady w POZ i NiŚOZ.

UWAGA

W przypadku uzyskania wątpliwego wywiadu epidemiologicznego lub wskazującego na zachorowanie, a także u pacjentów z objawami infekcji, gorączki, kaszlu lub innych objawów zdrowotnych, ze względu na bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu szpitala, kierownik działu/oddziału, lekarz, bądź osoba upoważniona ma prawo odmówić planowego przyjęcia pacjenta, wyznaczając mu inny termin.

Poniżej wykaz telefonów poszczególnych komórek organizacyjnych:

Centrala telefoniczna ZOZ: (41) 378 24 01 do 08

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do godziny 18:00 numer telefonu POZ - 41 378 24 01 (wew. 343).

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Od poniedziałku do piątku:
od 18:00 do godziny 8:00 dnia następnego, a także w dni ustawowo wolne od pracy numer telefonu NiŚOZ -  41 378 24 09.

Poradnie - numery wewnętrzne:

Poradnia Chirurgii Ogólnej - 314
Poradnia Urologiczna - 319
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - 240
Poradnia Endokrynologiczna - 292
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - 226
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc - 257
Poradnia Hepatologiczna - 338
Poradnia Nefrologiczna (czynna poniedziałek i wtorek) - 206
Poradnia Onkologiczna (12) 265 49 99 infolinia

Izby numery wewnętrzne:

Izba Przyjęć Ogólna - 229
Izba Przyjęć Oddziału Chorób Zakaźnych - 338
Izba Przyjęć Oddział Chorób Płuc - 346

Oddziały numery wewnętrzne:

Oddział Chorób Zakaźnych – lekarze 237
Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc - lekarze 284
Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc - pielęgniarki 331,346
Oddział Chorób Wewnętrznych – lekarze 301
Oddział Chorób Wewnętrznych – pielęgniarki 304
Oddział Geriatryczny – lekarze 306
Oddział Geriatryczny – pielęgniarki 307

Oddział Chirurgiczny Ogólny – Modernizacja do końca maja br.

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej -lekarze 266
Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej – pielęgniarki 265
Oddział Endoprotez - 282
Oddział Ginekologiczno - Położniczy – lekarze 269
Oddział Ginekologiczno – Położniczy – pielęgniarki 324
Oddział Neonatologiczny – lekarze 324
Oddział Neonatologiczny – pielęgniarki 325
Odział Pediatryczny – lekarze 308
Oddział Pediatryczny – pielęgniarki 327
Stacja Dializ – 217

Działy/ Pracownie – numery wewnętrzne

Dział Rehabilitacji Leczniczej – 295, 296
Dział Diagnostyki Laboratoryjnej – 276,277
Dział Diagnostyki Obrazowej (RTG, USG) – 260
Pracownia Endoskopii – 227

Program profilaktyczny pn. ,,Badam się – program profilaktyki raka jelita grubego – badania zawieszone do odwołania

  • Informacje odnośnie stanu zdrowia pacjenta udzielane są wyłącznie osobom upoważnionym przez pacjenta w sposób określony przez kierowników jednostek organizacyjnych ZOZ, bądź przez osoby przez nich upoważnione.
  • Wejście na teren szpitala odbywa się nadal przez Ogólną Izbę Przyjęć.
  • Nadal obowiązuje zakaz odwiedzin z wyłączeniem rodzica lub opiekuna dziecka w Oddziale Pediatrycznym.

źródło: http://szpitalbusko.pl/komunikat-dyrektora-zoz-w-busku-zdroju,,0,1,1,1,414,n.html