Kontrola z zakresu prawidłowości wprowadzania i egzekwowania opłat za płatne parkowanie na drogach publicznych w okresie 2005-2007 (1 kwartał).

Wystąpienie pokontrolne [ pdf ].