Kontrola w zakresie działań podejmowanych w celu pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2007 roku.

Protokół  [ pdf ].
Protokół kontroli [ pdf ].
Wystąpienie pokontrolne [ pdf ].