Protokół z kontroli umowy pożyczki nr 184/14 z dnia 19 sierpnia 2014 roku na dofinansowanie zadania: Budowa oczyszczalni wód deszczowych wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Jabłoniowej w Busku-Zdroju i ulicach przyległych [ pdf ].