Informacja pokontrolna nr 13/4.1/b/P/8/15 z dnia 16/04/2015 w sprawie: Program operacyjny zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 [ pdf ].