Wystąpienie pokontrolne w zakresie wykorzystania dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczej uzdrowiska w 2014 roku [ pdf ].