Protokół kontroli w zakresie wydania zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym [ pdf ].