Wystąpienie pokontrolne w sprawie udzielanych licencji, zezwoleń oraz zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne w zakresie krajowego przewozu drogowego [ pdf ].