Wystąpienie pokontrolne związane z realizacją projektu pn. Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego oraz pińczowskiego [ pdf ].