Podsumowanie ustaleń dokonanych w Projekcie Nr URP/SPPW/2.1/KIK/46 pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego" w ramach prowadzonego audytu regularności wydatków kwalifikowanych Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy [ pdf ].