Wynik kontroli z wydatkowania środków publicznych w Systemie Informacji Oświatowej [ pdf ].